Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh


Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhanh nhất với dịch vụ của Topiclaw, Chúng tôi luôn cam kết sẽ đem đến cho Khách hàng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhanh và chất lượng nhất

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được tiến hành nhanh nếu người nộp đơn cung cấp và tiến hành đầy đủ và nhanh chóng các thủ tục sau


Mẫu nhãn hiệu (có thể gửi file mềm)

Danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký

Giấy ủy quyền (theo mẫu) Khách hàng chỉ cần ký tên và đóng dấu


Lệ phí đăng ký nhãn hiệu sẽ phụ thuộc vào số lượng nhóm sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký; Thời gian yêu cầu tiến hành thẩm định nhãn hiệu


Sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Theo dõi hồ sơ đăng ký, trả lời công văn của Cục khi có yêu cầu


+ Để được tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu

+ Tư vấn lựa chọn mẫu nhãn hiệu

+ Tư vấn lựa chọn nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ

+ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

+ Nộp đơn và theo dõi tình trạng đơn thay Khách hàng