Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Phạt nặng hành vi vi phạm bản quyền báo chí

Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên internet.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT-TT) Đỗ Quý Doãn sau khi nhận được kiến nghị của nhiều cơ quan báo chí điện tử về tình trạng không ít trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang lấy lại tin bài của các cơ quan báo chí khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của các báo này. Hành vi này vi phạm các quy định về báo chí, về tác giả và quyền liên quan.

Thứ trưởng cho biết thêm, để hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đến các tác phẩm báo chí, Bộ TT-TT đã gửi công văn đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình. Bộ yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp này nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2066/NĐ- CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 97/2008/NĐ- CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.