Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Khách hàng đăng ký logo cho công ty

XIn chào các bạn ! tôi là +Nguyễn Linh của công ty tư vấn luật Việt Tín, hôm nay thật vui khi tôi đã hoàn thành việc tư vấn và lập hồ sơ cho khách hàng đăng ký logo cho công ty của họ !

Khách hàng lần này muốn đăng ký logo độc quyền cho logo của họ, logo này được sử dụng cho doanh nghiệp và họ in logo trên toàn bộ các sản phẩm họ sản xuất cũng như hợp tác phân phối hàng hóa, vì thế nên họ rất quan trọng việc bảo hộ cho sản phẩm trí tuệ của họ !

Chúc công ty thành công và chúc các bạn vui !